Hút hầm cầu
Ẩm có thể ảnh hưởng đến bất kỳ nhà và, với các vấn đề sức khỏe rõ ràng và thoải mái, nó luôn luôn là khôn ngoan để phát hiện bất kỳ vấn đề sớm và khắc phục chúng một cách nhanh chóng. Đây là những điều cần tìm.

Nguyên tắc xử lý cống, sửa chữa và xây dựng cần chú ý...

Phương pháp thay thế và lắp đặt một bồn cầu mới, cách bảo trì, vệ sinh toilet

Sửa chữa nắp van ballcock và vệ sinh chung toilet, tránh tắc nghẹt...

Xử lý thông cống nghẹt, tắc toilet bằng bơm pittong hoặc dây cáp xoắn, móc áo...

Thay thế các phụ tùng linh kiện hưng hỏng của một toilet